Anunturi

Susţinerea tezei de doctor în drept „Agitaţia electorală – etapă a procesului electoral: analiză juridică comparativă”

Postat 25/11/2014

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept cu titlul: „Agitaţia electorală – etapă a procesului electoral: analiză juridică comparativă” Pretendent: Becciev Elena Conducător ştiinţific: Guceac Ion, doctor habilitat în drept, profesor universitar Consiliul ştiinţific specializat: D 30.12.00.02 – 23 din cadrul Universităţii de Stat din Moldova Tema tezei: „Agitaţia electorală – etapă a procesului electoral: [...]

Prezentarea tezei de doctor în ştiinţe fizice cu titlul: „Cercetarea proceselor fizice în cristale şi straturi subţiri de Cd1-xMnxTe şi heterojoncţiuniîn baza lor (Изучение физических процессов в кристаллах и тонких слоях Cd1-xMnxTe и гетеропереходах на их основе)” a dnei Snejana Meteliţa

Postat 25/11/2014

Pe data de 03 decembrie 2014, ora 15:00, în sala 332, Blocul IV al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 131.04 – Fizica şi tehnologia materialelor  în cadrul căreia dna Snejana METELIŢA  va prezenta spre examinare teza de doctor în ştiinţe fizice cu titlul: „Cercetarea proceselor fizice în cristale şi straturi [...]

Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: «Teoreme limită și aplicații la fiabilitatea sistemelor» a dlui Munteanu Bogdan Gheorghe

Postat 25/11/2014

La 26 noiembrie 2014, orele 14.00, în cadrul şedinţei Consiliului Ştiinţific Specializat D 30.112.03 – 01 de pe lângă Universitatea de Stat din Moldova va avea loc susţinerea tezei de doctor în ştiinţe fizico-matematice cu tema: «Teoreme limită și aplicații la fiabilitatea sistemelor» a dlui Munteanu Bogdan Gheorghe Conducător ştiinţific: Sergiu Cataranciuc, doctor în ştiinţe [...]

Organisation de séminaires doctoraux – appel à projets 2015

Postat 20/11/2014

Le Bureau Europe centrale et orientale de l’Agence universitaire de la Francophonie vient de lancer un appel à projets visant l’organisation de séminaires doctoraux en sciences et technologie et sciences de la vie et de la santé. Le projet doit être présenté par un consortium de trois établissements membres de l’AUF, représentant trois pays différents (dont au [...]

Apel pentru propuneri – 2014-2015, Revenirea temporară a reprezentanţilor Diasporei ştiinţifice din Moldova

Postat 19/11/2014

30 cercetători – membri ai Diasporei Științifice a Moldovei (DȘM), care vor dori să revină în Moldova pentru o vizită de 7-11 zile cu scopul de a realiza activități de cercetare la una din universitățile academice sau instituțiile de cercetare-dezvoltare din Moldova, vor fi susținuți în bază de concurs. Vizita de scurtă durată urmează a fi planificată în perioada 1 [...]

Apel de concurs pentru anul 2015: BONUS EUROPEAN pentru participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020

Postat 19/11/2014

Scopul acestei iniţiative este de a stimula participarea reprezentanţilor sectorului de cercetare-inovare-dezvoltare în cadrul Programului ORIZONT 2020 (H2020) prin oferirea unui suport financiar – BONUS EUROPEAN, în calitate de  apreciere a eforturilor depuse pentru elaborarea şi depunerea propunerilor de proiect. BONUS-ul EUROPEAN se calculează în procente din suma totală planificată pentru echipa de cercetare din Republica [...]

Apel de concurs pentru anul 2015: Creşterea participării în cadrul Programului ORIZONT 2020 prin susţinerea mobilităţii cercetătorilor

Postat 19/11/2014

Scopul concursului este de a contribui la fortificarea capacităţilor cercetătorilor ştiinţifici şi experţilor din Republica Moldova privind participarea în cadrul Programului ORIZONT 2020 (H2020) prin susţinerea vizitelor de scurtă durată în instituţiile şi organizaţiile din sferă cercetare-dezvoltare din ţările Membre şi Asociate ale Uniunii Europene. Concursul este anunţat pe toate domeniile de cercetare. În cadrul acestui concurs [...]

Apel de concurs pentru anul 2015: Conectarea Centrelor de Excelenţă din Republica Moldova la Infrastructura de Cercetare Europeană

Postat 19/11/2014

Scopul concursului este de a contribui la fortificarea capacităţilor Centrelor de Excelenţă din sectorul cercetare-inovare din Republica Moldova prin conectarea şi aderarea lor la infrastructurile de cercetare Europene pentru promovarea şi sprijinirea cooperării ştiinţifice internaţionale privind participarea la proiectele de cercetare şi de infrastructură în cadrul Programului ORIZONT 2020. Concursul este anunţat pe toate domeniile de [...]

Prezentarea tezei de doctor în drept cu titlul: „Probleme teoretice şi practice ale servituţilor personale.” a dnei Violeta Chisiliţa

Postat 18/11/2014

Pe data de 28 noiembrie 2014, ora 16:00, în sala 13, Blocul 2a al USM (str. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 553 – Drept privat (553.01 – Drept civil) în cadrul căreia dna Violeta CHISILIŢA  va prezenta spre examinare teza de doctor în drept cu titlul: „Probleme teoretice şi practice ale servituţilor [...]

Prezentarea tezei de doctor în drept cu titlul: „Contractul de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici.” a dnei Mariana Bordian

Postat 18/11/2014

Pe data de 28 noiembrie 2014, ora 14:00, în sala 13, Blocul 2a al USM (str. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 553 – Drept privat (553.01 – Drept civil) în cadrul căreia dna Mariana BORDIAN  va prezenta spre examinare teza de doctor în drept cu titlul: „Contractul de furnizare a energiei electrice [...]

Noutati


Saptamina Votului European

Postat 26/11/2014

Las fumatul manincă o ciocolată

Postat 24/11/2014

FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ: PLATFORMĂ DE LANSARE A NOILOR LIDERI

Postat 18/11/2014
img

La 17 octombrie 2014 studenţii şi profesorii Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială au participat la lucrările Conferinţei publice a audienţilor Şcolii de Instruire Politică a Institutului de Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”. Şcoala de Instruire Politică constituie un proiect implementat de IDIS “Viitorul” cu suportul financiar al Fundaţiei Hanns-Seidel, având drept scop instruirea politică a [...]

Inaugurarea anului de studii la doctorat

Postat 17/11/2014
DSC_0144

La 10 noiembrie, 2014, în incinta Universităţii de Stat din Moldova, a avut loc inaugurarea anului de studii la doctorat. La şedinţă au fost prezenţi dl Florentin Paladi, prorector pentru activitatea ştiinţifică, dl Gheorghe Căpăţână, conf. univ., dr. în tehnică, responsabilul pentru examenul de informatică, dna Vitalina Bahneanu, conf. univ., dr. în filologie şi dna Silvia [...]

Conferinţa Ştiinţifică ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”

Postat 17/11/2014
IMG_5829

Pe data de 10-11 noiembrie, 2014, cu prilejul Zilei Internaţionale a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare, în incinta Universităţii de Stat din Moldova, s-a organizat Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin Cercetare si Inovare”. Conferința, care a durat două zile, a avut drept scop consolidarea relațiilor științifice la nivel interuniversitar regional și  a conținut un program compus din [...]

Mândri că suntem USM-işti !

Postat 14/11/2014

Pentru Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a devenit deja tradiţie aniversarea Zilei Universităţii de Stat din Moldova prin organizarea diferitor activităţi, care consemnează rezultatele la care au ajuns studenţii în „zidurile acestei cetăţi a cunoştinţelor”. Anul acesta activităţile organizate au culminat cu un flash-mob sub genericul „Sunt mândru că am ales Facultatea de Sociologie [...]

Gala Premiilor pentru Tineret 2014

Postat 13/11/2014
Gala Premiilor pentru Tineret 2014 (foto preluata de pe site-ul MTS)

La 12 noiembrie, la Palatul Republicii s-a desfăşurat Gala Premiilor pentru Tineret 2014, organizat de către Ministerul Tineretului şi Sportului. Organizat în scopul încurajării participării tinerilor  în viaţa socială, economică, culturală şi politică a ţării, evenimentul a prilejuit premierea tinerilor cu potenţial înalt de dezvoltare care s-au remarcat  în mod deosebit pe parcursul anului în [...]

Seminarul tematic în domeniul proprietăţii intelectuale

Postat 11/11/2014
DSCF0852

În data de 28 octombrie 2014  în sala 141, blocul principal al Universității de Stat din Moldova, a avut loc Seminarul tematic în domeniul proprietăţii intelectuale cu participarea studenților, masteranzilor şi cercetătorilor USM, care se înscrie printre activităţile care ar realiza unul dintre obiectivele pe care şi le-a propus  Incubatorul de Inovare „INVENTICA-USM”, şi anume [...]

Workshop local în cadrul proiectului MANAGE.EDU

Postat 11/11/2014
p1

Dezbateri publice ale Planului pilot de Acţiuni Regionale (RAPs) pentru promovarea managementului educațional eficient al educaţiei pentru Învăţarea pe Tot Parcursul Vieţii în cadrul proiectului MANAGE.EDU: Efficient Education Management Network for LLL in the Black Sea Basin (Project: 2.3.1.73963.333 – MIS ETC 2674) au fost organizate în incinta Universității de Stat din Moldova. La lucrările [...]

“Succesul tău începe cu USM”

Postat 11/11/2014
CDGHIC

Program de activitate în cadrul Decadei Tineretului. Sunt invitaţi toţi doritorii.