DeCanat

Conducere

Logistica invatamintului

Note distinctive

Mesajul decanului

DEPARTAMENTE

Relatii Internationale

Stiinte Politice si Administrative

Masterat

studii masterale

Oferta

oferta  2014-2015

publicatii

Publicatii, lucrul individual


AVIZ

Prin decizia Consiliului Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative din 06.04.2016 sunt anunțate alegerile unei noi componențe a Consiliului Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative.

Alegerile se vor desfășura în conformitatea cu noul REGULAMENT DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE ŞI DE OCUPARE A POSTURILOR DE CONDUCERE ÎN CADRUL FACULTĂŢILOR UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA.

07.04.2016

Alexandru SOLCAN dr., conf., univ.
Președintele Consiliului Facultății Relații Internaționale,

Științe Politice Și Administrative

 


AVIZ

 

privind iniţierea procesului de alegere a

Şefului Departamentului Ştiinţe Politice şi  Administrative

din cadrul Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative  a Universităţii de Stat din Moldova 

 

În temeiul Regulamentului de alegere a organelor de conducere şi de ocupare a posturilor de conducere în cadrul facultăţilor Universităţii de Stat din Moldova, Comisia de concurs a Senatului USM anunţă iniţierea procesului de alegere a şefului Departamentului ştiinţe Politice şi Administrative.

 

La funcţia de şefde departament  poate pretinde persoana care:

        -          este  cetăţean al Republicii Moldova;

        -          deţine titlul ştiinţific şi didactico – ştiinţific;

        -          cunoaşte limba de stat;

        -          este titular al Universităţii de Stat din Moldova

        -          nu depăşeşte vârsta legală de pensionare;

        -          demonstrează integritate , corectitudine în relaţiile cu colegii;

        -          are capacităţi manageriale, spirit de echipă.

 

 Candidaţii la ocuparea funcţiei de a şef  Departament Ştiinţe Politice şi Administrative pot depune dosarele în secţia personal USM (bloc central, bir. 110), timp de 15 zile, din momentul anunţării concursului.

 

 Dosarul va conţine obligatoriu următoarele:

      a) cerere;

      b) curriculum vitae;

      c) copia buletinului de identitate;

      d) copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice;

      e) documente doveditoare privind experienţa înînvăţământul superior şi cercetare, alte
      documente care atestă activitatea profesională, managerială şi ştiinţifică a candidatului;

      f) programul de activitate.

          Termenul limită de depunere a dosarelor – miercuri, 13 aprilie 2016

               Alexandru SOLCAN,
              Decanul Facultăţii Relatii Internationale
              Stiinte Politice si Administrative

 

 

Conferinta "Provocările integrării europene a Republicii Moldova"

Lupta contra coruptiei, reformele în justitie, integrarea europeană a Republicii Moldova – acestea au fost principalele teme de discutie din cadrul Conferintei publice "Provocările integrării europene a Republicii Moldova: De la transformarea democratică la statul de drept", care a avut loc pe data de 2 noiembrie 2015, la Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative (FRISPA),  USM


Intilnirea cu reprezentantul Ambasadei Republicii Franceze in Republica Moldova, a oferit posibilitatea studentilor de la FRISPA sa-si imbogateasca arsenalul de cunostinte la capitolul: "Ce reprezinta Franta?", din expunerea unui veritabil francez. In sala a domnit o atmosfera placuta, auditoriul fiind captivat si impresionat de prezentarea domnilor francezi. Dupa parerea mea, astfel de activitati sunt eficiente pentru tinerii care aspira la o cariera de succes, deoarece anume comunicarea cu specialisti din domeniu este cea mai recomandata modalitate de a dobindi cunostinte si abilitati necesare. Am ramas impresionata de prestatia reprezentantilor Ambasadei, de modestia cu care au tratat auditoriul si de diplomatia de care au dat dovada atit in prezentarea pe care au facut-o, cit si in cazul raspunsurilor si discutiilor purtate cu cei din sala.


"Mereu vrajit de Poezie", sub acest generic va invitam la o actiune cultural-artistica inedita pentru facultatea noastra, sugerata si moderata de un impatimit al poeziei dl Vasile CUJBA dr., conferentiar universitar.

Partenerii actiunii - actorii de la Teatrul National "Mihai Eminescu".

Evenimentul se va desfasura pe data de 15octombrie 2015, ora 12.45, sala 114, bl. Nr. 6, USM.

Nu ezitati sa va etalati harul de a scrie si de a reciti poezii. Tinem minte ca, tot romanul s-a nascut poet, vorba lui V.Alecsandri. Va asteptam cu drag!

 


 

Prima si unica de referinta
in formarea specialistilor din domeniul politic

  Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative ocupa un loc deosebit în cadrul Universitatii de Stat din Moldova. Ea este principala institutie de învatamînt superior de profil politologic din Republica Moldova.

  Misiunea Facultatii Relatii Internationale, StiintePolitice si Administrative este sa realizeze procesul educational si de cercetare conform exigentelor de calitate în vederea formarii specialistilor capabili sa raspunda cât mai adecvat tendintelor dezvoltarii contemporane a societatii moldovenesti.  Formarea profesionala la facultatii vizeaza pregatirea unor elite în sfera guvernarii, în politica si administratie, în domeniul managementului public, precum si în cel privat.  Oferta educationala a facultatii este întregita de asemenea cu programe de studii aprofundate în limbi straine.

   Astazi multi dintre absolventii facultatii sunt voci distincte în structurile statului si societatii civile. În aceasta privinta pot fi retinute evolutii proofesionale si cariere publice extrem de interesante: diplomati, deputati, lideri de partide, consilieri parlamentari si guvernamentali, oameni de afaceri, analisti politici, etc. Vocatia de deschidere spre o abordare moderna a programelor de studiu, corpul profesoral de prestigiu, mediul profesional si ambianta studenteasca ridicata a facultatii fac din aceasta cea mai potrivita alegere pentru pregatirea noii clase politice moldovenesti.

  Alegerea facuta acum va poate influenta toata viata. Sunteti la un moment care va marcheaza inceputul dezvoltarii personale. Iar pentru a lua o decizie corecta, trebuie sa faci o analiza a pasiunilor si aptitudinilor  voastre, sa depuneti un efort pentru a obtine cunostintele si deprinderile necesare