studii  masterale - ciclul II  anul de studii 2015-2016

 

 

departamentul Rlatii Internationale

    tematica tezelor de licenta

     

 

 

 

departamentul Stiinte Politice si Administrative

    tematica tezelor de licenta

 

 

 

    

Programe de masterat

Studii de master (cu predare în limba română) 120 credite de studii – 2 ani 90   credite de studii – 1,5 ani

 

 

MC – masterat de cercetare MP – masterat de profesionalizare