Politica este cea mai înalta dintre toate stiintele

 FRISPA -  Imaginea timpului tau !

Facultatea de Relatii Internationale,Stiinte Politice si Administrative ocupa un loc deosebit în cadrul Universitatii de Stat din Moldova.  Misiunea facultatii este de a realiza procesul educational si de cercetare conform exigentelor de calitate în vederea formarii specialistilor capabili sa raspunda cât mai adecvat tendintelor dezvoltarii contemporane a societatii moldovenesti.  Formarea profesionala la facultate vizeaza pregatirea elitelor în sfera guvernarii, în politica si administratie, în domeniul managementului public si în cel privat.  

Oferta educationala a facultatii este întregita de programe de studii în limbi straine. În componenta facultatii intra 4 catedre: Relatii internationale, Stiinte politice, Stiinte administrative si Limbi straine aplicate. La aceste catedre activeaza  peste 80 cadre didactice si stiintifice, dintre care 1 academician, 1 membru corespondent al ASM, 7 doctori habilitati, profesori universitari si 35 doctori în stiinte.

Arhitectura studiilor la facultate este axata pe doua cicluri, expresie a promovarii dimensiunii europene în învatamântul superior. În prezent la facultate îsi fac studiile circa 1200 de studenti, atât la învatamântul cu frecventa la zi, cât si la cel cu frecventa redusa.

Multi dintre absolventii facultatii,  sunt voci distincte în structurile statului si ale societatii civile. Vocatia de deschidere spre o abordare moderna a programelor de studii, corpul profesoral de prestigiu, mediul profesional si ambianta studenteasca a facultatii fac din aceasta cea mai potrivita alegere pentru pregatirea noii clase politice moldovenesti.

 

                                                         

CONTACT
Str. N.Testimiteanu, Nr. 18, bloc 6,                           
MD-4027, Chisinau
T: +373 22 287112
W: http://usm.md/frispa

 PROGRAME ACADEMICE

Studii de licenta
180 credite de studii – 3 ani
240 credite de studii – 4 ani

 •  

       

Daca iti doresti o cariera politica, diplomatica sau administrativa de succes alege Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative care te va ajuta sa intelegi ce este politica, cum sa faci politica si cum sa devii om politic.

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative fiind prima ,,constructie institutionala” de profil politologic a devenit, ipso facto, cea mai importanta institutie de învatamânt superior din Republica Moldova care asigura pregatirea unor elite în sfera guvernarii, în politica si administratie, în domeniul managementului public, precum si în cel privat.  Vocatia de deschidere spre o abordare moderna a programelor de studiu, corpul profesoral de prestigiu, mediul profesional si ambianta studenteasca agreabila de la facutate fac din aceasta cea mai potrivita alegere pentru cei interesati de domeniul dat. Cu atât mai mult cu cât oferta educationala a facultatii este întregita cu programe de studii aprofundate în limbi straine. Prin urmare Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative îsi propune  pregatirea profesionistilor în domeniu, care sa se delimiteze de „politologii amatori”, formarea spiritului civic, precum si crearea noii clase politice caracterizata de vocatie si profesionalism.

Ciclul I –  studii superioare de Licenta

Durata studiilor – 3 ani   

Specialitati

1. Relatii Internationale:

Calificarea – specialist în Relatii Internationale;

 • Încadrare în câmpul muncii: Departamentele, Directiile si Serviciile Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Parlamentul Republicii Moldova:  comisiile permanente parlamentare.

 

2.  Politologie:

Calificarea – specialist în Politologie;

 • Încadrare în câmpul muncii: Parlamentul Republicii Moldova, partide politice, Insti­tutii Non?Guver­namentale, Institutii de Învatamânt Preuniversitar si Universitar, Academia de Stiinte a Moldovei.

 

3.  Administratie publica:

Calificarea – specialist în Administratia publica;

 •  Încadrare în câmpul muncii: Organele Administratiei Publice Centrale si Locale, Institutii Non-Guvernamentale.

    

       Ciclul II – studii superioare de Masterat

Durata studiilor – 2 ani   

 

Programe de masterat

 • Studii diplomatice
 • Studii amedicanistice
 • Studii europene
 • Politici si servicii publice
 • Resurse umane si politici de personal
 • Analiza si consiliere politica
 • Politici si procese migrationale

Facultatea de Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative întretine variate relatii de parteneriat extern. Programele de colaborare dintre facultate si centrele de referinta ale vietii stiintifice occidentale sunt tot mai frecvente si tot mai consistente, fiind articulate în logica reciprocitatii si a valorilor împartasite în comun.

Parteneriatul extern al facultatii cuprinde în primul rînd colaborarea interuniversitara. În ultimii ani facultatea a colaborat cu:

·     Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Bucuresti;

·     Universitatea Rutgers (SUA);

·    Universitatea PACE (SUA).

Împreuna cu centrele universitare americane au fost realizate mai multe proiecte orientate spre modernizarea pro­cesului de instruire si a suportului didactic, perfectio­narea managementului universitar etc.

Facultatea participa de asemenea la activitati de cercetare sustinute de fundatiile Ford si F. Ebert. Obiectivele de cercetare ale acestor activitati vizeaza teme din diferite domenii: politologie, relatii interna­tionale si administratie publica.

Parteneriatul extern  nu poate fi decît optiunea noastra fireasca si strategica.

 

Alege FRISPA, alege cariera politica!

ALTE  INFORMATII  UTILE

Amplasare: bloc de studii în pitoreasca zona centrala  a Chisinaului.

Acces la informatie:

biblioteca înzestrata cu o bogata colectie de carti si editii periodice;

retea de calculatoare conectate la Internet.  

Laborator de limbi straine, dotat cu manuale, audio si videocasete

Sala de sport polivalenta.

 • Studiile se realizeaza cu finantare de la bugetul de stat si contra taxa;
 • Studentii sunt înmatriculati la studii în grupe cu predare atât în limba româna, cât si în limba rusa;
 • Studentii au sanse de a beneficia de camin;
 • Studentii, înmatriculati în baza de contract, care dau dovada de cunostinte excelente, pot pretinde la scutirea de taxa de studii;
 • Dezvoltarea democratiei studentesti în baza activitatii  Guvernului Studentesc;
 • Organizarea si desfasurarea întâlnirilor cu diplomati si personalitati distincte ale vietii politice

                      

Decan                        

dr. conf. Alexandru SOLCAN

Tel.27-81-24

Sef catedra Stiinte Politice

dr.hab., prof. Valeriu MOSNEAGA

Tel.27-83-85

Prodecani      

dr. conf.  Vladimir BORS

dr.conf.  Cristina EJOVA,  

Tel.28-71-14

Sef catedra Stiinte Administrative

dr. conf. Aurel SÂMBOTEANU

Tel.28-71-79

Sef catedra Relatii Internationale

dr. hab. prof. Valentina TEOSA

Tel.27-81-22 

Sef catedra Limbi Straine Aplicate

dr. conf. Maria COTLAU

Tel.28-71-76   

Date de contact:
Adresa: or. Chisinau, str. Testemitanu 6
Telefon: 27-81-24
e-mail: frispa@usm.md  
Web: www.usm.md/frispa