prima si unica de referinta
 
in formarea specialistilor din domeniul politic

 

Departamentul Stiinte Politice si Administrative este o structura didactico-Stiintifica si de cercetare din cadrul Facultatii Relatii Internationale, Stiinte Politice si Administrative instituit prin Decizia Senatului USM din 29 august 2014 si Ordinul  rectorului  nr. 170  din 05 septembrie 2014, succedand cele doua structuri universitare din cadrul aceleiaSi facultati: Catedra Stiinte Politice si Catedra Stiinte Administrative.  Istoricul dezvoltarii respectivelor catedre demonstreaza apropierea celor doua domenii de instruire si cercetare ceea ce justifica  fuzionarea lor in Departamentul Stiinte Politice si Administrative. 

Cateda Politologie a Universitatii de Stat din Moldova a fost  fondata in 1989, fiind prima catedra de acest profil din Republica Moldova. In 1993 Catedra Politologie a devenit parte a Facultatii de istorie din cadrul USM si in acelaSi an a fost creata si specialitatea politologie.

In 1995 a fost fondata Facultatea de Stiinte Politice care a fost redenumita in 1999 in Facultatea Stiinte Politice si Administrative. La etapa respectiva catedra pregatea specialisti la 3 specializari: politiologie si limbi straine, politologie si instruire juridica, politologie si administrare publica.. 

Catedra Stiinte Administrative a fost constituita in anul 1997 (cu denumirea initiala - Discipline Juridice) in cadrul Facultatii Stiinte Politice. Dupa doi ani de activitate, prin ordinul nr. 99 din 17.08.1999 catedra a fost desfiintata, iar membrii ei – transferati la Catedra de Politologie. Necesitatea reaparitiei unei catedre de profil este resimtita in anul 2002, cand prin ordinul nr. 10 din 10.01.2002 se dispune crearea Catedrei Administratie Publica si Drept.

Prin ordinul 328 din 5.10.2004 se dispune reorganizarea Catedrei Administratie Publica si Drept in catedra Stiinte Juridice, iar Catedra de Politologie devine Catedra Stiinte Politice si Administrative. Aceasta catedra a asigurat pina in anul 2006 pregatirea cadrelor la specialitatea Administratie Publica.

Prin ordinul Rectorului USM nr. 251 din  01 august 2006 este fondata Catedra Stiinte Admiistrative care a succedat catedra Stiinte Juridice si o parte a catedrei Stiinte Politice si Administrative, preluand pregatirea studentilor la specialitatea Administratie publica.

Departamentul este condus la moment de dl Aurel Simboteanu, doctor, conferentiar universitar si intruneste 36 de cadre didactice, din care – 21 doctori in Stiinte si 15 magistri/masteri.

Obiectivul de baza al Departamentului Stiinte Politice si Administrative  este pregatirea specialistilor de o  inalta calificare pentru domeniul politic si administrativ, care sa corespunda cerintelor si standardelor internationale, capabili sa realizeze modernizarea continua a institutiilor politice si integrarea Republicii Moldova in structurile europene.

Conceptia instruirii realizata de corpul profesoral-didactic al departamentului este intemeiata pe standardele educationale contemporane la specialitatile  Administratie publica si Politologie si prevede o pregatire temeinica, la Ciclul I, studii de licenta, si la Ciclul II, studii de master, bazata pe performante relevante si pe tehnicile moderne de informare, care contribuie la dezvoltarea si perfectionarea continua a abilitatilor profesionale in domeniile de specialitate.

Departamentul isi propune noi colaborari cu alte institutii nationale si internationale prin care sa sporeasca calitatea sudiilor, deschiderea si flexibilitatea spre tehnicile moderne de informare, cunoastere, improvizare si aplicare a cunostintelor teoretico-practice in domeniile de specialitate.

 

 

a face o lege si a nu o aplica inseamna
a autoriza lucrul pe care vrem sa-l interzicem