Decan - ALEXANDRU SOLCAN , conferentiar universitar, doctor

   Studiile

  1988-1991: Studii postuniversitare
  Universitatea de Stat M. Lomonosov din Moscova

  1979-1984: Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de Istorie.

  2008 – USM,  catedra Stiinte Politice

  Cabinetul 110, bl. VI Tel. (022) 28 71 12 Email:  asolcan@gmail.com

  CV

  Prodecan - VLADIMIR BORS, conferentiar universitar, doctor

  Studiile:

  Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie 1989-1994

  Facultatea de Drept 1991-1997

  Doctorantura: Universitatea de Stat din Moldova

  Catedra de Politologie  1994-1997

  Cabinetul 110, bl. VI ; Tel. (022) 28 71 14; Email: vlad-bors@mail.md

  CV

  Prodecan -. Cristina EJOVA,  conferentiar universitar,doctor

  Studiile:

  2004-2007, doctor în Stiinte Politice cu tema"Terorismul international în contextul globalizarii (analiza politologica)",
  Universitatea de Stat din Moldova

  2003-2004, magistru în stiinte Politice, Universitatea de Stat din Moldova

  1998-2003, licentiat profilul stiinte Politice, specialitatea Politologie, Universitatea de Stat din Moldova

  Cabinetul 110, bl. VI ,(373) 22 28-71-14; Email: doctorkb@mail.ru

V. TEOSA  - doctor habilitat, profesor universitar, sef Catedra Relatii Internationale,

2007 – titlul de profesor universitar

2000-2003 -  în paralel a activat la Institutul Muncii în calitate de director, sectia   Stiinta.

1996 –angajata la USM

1995 - teza de doctor în stiinte filosofice,  specialitatea “Teoria societatii contemporane” pe tema “ Cultura morala în evolutia societatii postsocialiste”

1990-1994  - doctorantura  Universitatea  de Stat din Sankt-Peterburg

1977- 1978 – activeaza in  sistemul de învatamînt orasenesc, Chisinau

1975 – absolventa Universitatii de Stat din Moldova

Tel. 27 81 22; biroul 309 blocul 6 Email : vteosa@yahoo.com

V. MOSNEAGA - doctor habilitat, profesor universitar,  sef Catedra Stiinte Politice

2001 – titlul de profesor universitar

1999 – teza de doctor habilitat în stiinte politice, tema   „Dimensiuni institutionale si umane ale proceselor migrationiste în Republica Moldova: analiza etno-politologica”

1996 -  decorat cu medalia „Meritul civic”.

1978-1981 –doctorantura în cadul Facultatii de Filozofie a Universitatii de Stat din Moscova.

1972-1977 – Universitatea de Stat din Moscova,Facultatea de Filozofie.

Tel. 27 83 85 ; biroul 101 blocul 6

A. SIMBOTEANU - doctor conferentiar, sef Catedra Stiinte Administrative

Interesele stiintifice : drept public, stiinte administrative, strategiei de reformare a  administratiei public

2004-  Grad de calificare în serviciul public: Consilier de stat, rangul II, clasa a II-a ( )

2002 - Titlu didactic: Conferentiar universitar în administratia publica - 

2000 - Grad stiintific: Doctor în stiinte politice

1995-1999   -Doctoratul Academiei de Administrare Publica pe lînga Presedintele  Republicii Moldova

1986 -1988  - Scoala Superioara de Partid din Sankt-Petersburg

1967-1972 - Universitatea de Stat din Moldova,  facultatea de istorie

Tel. 2871 79; 27-83-82, biroul 301 blocul 6  Email - simboteanu@mail.ru

M. COTLAU - doctor, conferentiar universitar, sef Catedra Limbi ModerneAplicate

1968-1973 Universitatea de Stat din Chisinau, Facultatea de Limbi Straine.

1989-1993 Universitatea de Stat din Moldova, studii doctorale.

Teza de doctor: „Unitatile lexicale complexe în sistemul derivativ al francezei contemporane

Tel. 28 71 76; biroul 302 blocul 6.